Gov. Stratton Illinois State Fair Horseshoe

Gov. Wiilliam Stratton lucky horseshoe metal keychain from 1954 Illinois State Fair

Price: $10.00
Qty
Gov. Stratton Illinois State Fair HorseshoeGov. Stratton Illinois State Fair Horseshoe
Gov. Stratton Illinois State Fair Horseshoe
Click above for larger image.